Naše hlavné činnosti

Krátkodobé uskladnenie

tovaru, zariadení, nábytku, osobných vecí aťď.

Sklad je suchý vykurovaný na prízemí. Slúži na priebežné uloženie, alebo na krátkodobé uskladnenie. Momentálne je táto služba nedostupná.    Viac informácií cez e-mail